เมื่อฉันเห็นคุณครั้งแรกที่ซอยบัวขาว ฉันแน่ใจว่าคุณคือคนนั้น